O firmie

Firma ROKOM jako spółka cywilna powstała na początku 1997 roku w efekcie przekształceń firmy PBH Rokom sp. z o.o. założonej w 1990 roku i jest po części jej kontynuacją.

W 2002 roku firma została przekształcona w spółkę jawną (w związku z wymaganiami ustawowymi) i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pozycji rejestru 0000090872. Zajmujemy się kompleksową realizacją robót budowlanych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

23.10.2015
Pomieszczenia biurowe w Kamiennej Górze przy ulicy...
Widok 2
16.12.2014
Wraz z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową budynku...